HUMAN ERROR SYNTH REPAIR

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden bij reparatie, kit of mod en ontwerp van consumentenelektronica en professionele studio-apparatuur.

De meest recente versie van deze algemene voorwaarden vind je altijd hier. De algemene voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden, controleer dus altijd deze pagina.

Informatie over spoedreparatie

Je apparaat afgeven bij Human Error

Zorg ervoor dat je apparaat degelijk verpakt is, en in principe opgeborgen kan worden. Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele schade door het onjuist verpakken, zowel tijdens transport of opslag hier in de werkplaats. Ik reken ook meerkosten als ik het instrument klaar moet maken voor eventuele verzending, met een minimum van 35 euro, exclusief: BTW, materiaalkosten en verzendkosten.

Als je apparaat met ondeugdelijke verpakkingsmaterialen binnenkomt kunnen er reinigingskosten in rekening gebracht worden.

Je apparaat verpakken in een vuilniszak heeft niet de voorkeur. Doe dat alleen als er geen andere optie is.

Als je een instrument opstuurt, gebruik ik dezelfde verpakking om het eventueel terug te sturen, tenzij die onvoldoende bescherming biedt. In dat geval reken ik kosten voor het degelijk verpakken met een minimum van 35 euro, exclusief: BTW, materiaalkosten en verzendkosten.

Stuur mij een track en trace code zodat ik weet dat ik een pakket kan verwachten. Kan ik de zending niet volgen? Dan ben ik niet aansprakelijk wanneer een pakket terug naar de verzender moet.

Stuur mij alleen apparaten in onderdelen als we dat vooraf besproken hebben.

Ik hanteer een minimale termijn van drie weken voor onderzoek, per apparaat. Reparaties worden uitgevoerd op volgorde van binnenkomst. Je ontvangt een link in je E-mail met een unieke code waarmee je altijd de status van je reparatie kan inzien: Klik hier.

Heb je op het formulier geen serie-nummer ingevoerd kan ik niet garant staan voor verzekering van je apparatuur in het geval van schade door bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: brand of diefstal.

Probleemomschrijving en aanmeldformulier

Voor iedere reparatie vul je vooraf het formulier in dat je hebt ontvangen. Op het formulier vul je zo nauwkeurig mogelijk in welke problemen je ervaart, hoe je het kunt reproduceren en wat het eigenlijk zou moeten doen. Indien het probleem onduidelijk is zal ik daarover contact opnemen. Een reparatie kan pas van start als duidelijk is welk probleem verholpen moet worden.

Je ontvangt zelf een kopie van je aanmelding. Indien gewenst maak ik een offerte met de vermoede reparatie-duur en (indien mogelijk) bijkomende kosten.

Kit-bouw

Voor de bouw van een kit, of ontwerp van Human Error zijn de volgende aanvullende punten van toepassing:

1. Op alle producten van Human Error, of de kits die ik voor je bouw, geef ik 12 maanden garantie. UItgezonderd daarvan zijn geleverde onderdelen, firmware-fouten, of andere zaken waar ik geen controle over heb. De garantie gaat in vanaf de factuurdatum.

2. Mocht er na de garantie-perdiode toch iets misgaan met het product, krijg je een blijvende korting van 10% op de werkzaamheden. De gebruikelijke uitzonderingen zijn van toepassing, zoals je die hier kan vinden. Garantie

3. Open communicatie is de sleutel tot een succesvol project. Laten we samenwerken om ervoor te zorgen dat we alle aspecten van het project begrijpen en dat we op één lijn zitten met betrekking tot je verwachtingen.Ik begrijp dat creatieve processen soms tot nieuwe inzichten leiden. Mocht je tijdens het proces wijzigingen willen aanbrengen of aanpassingen willen doen, laten we dit dan samen bespreken en kijken hoe we dit het beste kunnen aanpakken.

4. Zodra het project is voltooid en volledig betaald, wordt het eigendom van het product overgedragen aan jou als klant. Dit omvat echter niet het auteursrecht op eventuele ontwerpen, tenzij anders overeengekomen.

Tarieven

Het tarief voor een onderzoek start vanaf €85,-(per apparaat). Voor modules uit een Eurorack systeem betaal je een vast onderzoekstarief van €45,-. Als reparatie niet mogelijk is zal ik dat toelichten, bijvoorbeeld wanneer iemand anders al onprofessioneel heeft gewerkt of als essentiële onderdelen (of firmware) niet meer beschikbaar zijn. Prijzen zijn incl. 21% belasting in de EU.

Heb je een DIY module, door jezelf of iemand anders gebouwd? Hou er dan rekening mee dat de kosten voor reparatie hoger uit kunnen vallen. Onderzoek aan DIY soldeerwerk neemt vaak veel tijd in beslag. Wil je zelf aan de slag, of wil je een module laten bouwen? Neem dan contact op.

Tot een bedrag van 800 euro (ex BTW) werk ik verder zonder tegenbericht, tenzij vooraf anders afgesproken. Dat is exclusief eventuele, verzend, verpak en of administratiekosten. Als een reparatie mogelijk hoger uitvalt dan 800 euro (ex BTW) euro heb ik daarover eerst contact.

Als er noodzakelijke bijkomende kosten zijn om een reparatie te voltooien voer ik de werkzaamheden direct uit zonder tegenbericht met inachtneming van de totaalprijs van de reparatie en de waarde van het apparaat. Als de kosten aanzienlijk hoger uitvallen zal ik daarover eerst contact opnemen en hanteer ik een periode van 7 dagen voor jou om daarop te reageren.

Ik beperk me in mijn onderzoek strikt tot de problemen die je hebt omschreven op het formulier, tenzij anders afgesproken.

Het is niet mogelijk om op voorhand een inschatting te geven van de kosten zonder dat het apparaat onderzocht kan worden.

Ik bestel geen onderdelen voordat het apparaat in mijn werkplaats aanwezig is.

Als je besluit om (verdere) reparaties niet uit te laten voeren reken ik alleen de reeds gemaakte kosten.

Als je afziet van reparatie kun je besluiten om afstand te doen van het apparaat. De onderzoekskosten kunnen dan verminderd worden met 0% tot 100% afhankelijk van het apparaat. Overdracht van een instrument moet schriftelijk (email of anders) bevestigd worden.

Soms treden problemen pas op bij, of na de reparatie. In veel gevallen bij gemodde apparaten, maar soms ook vintage instrumenten en in zeldzame gevallen met moderne instrumenten. Eventueel herstelwerk wordt in overleg uitgevoerd, maar ik ben niet verantwoordelijk voor de geconstateerde problemen tenzij het door grove schuld of opzet door mij is ontstaan.

Als een reparatie langer duurt, bijvoorbeeld door slechte levering van componenten, zal ik daarover tijdig contact opnemen. Je kunt dan gewoon afzien van de reparatie met inachtneming van de reeds gemaakte kosten.

Ik maak enkel gebruik van originele en hoogwaardige componenten. Je kunt eventueel zelf componenten aanleveren (zoals van bijvoorbeeld eBay) maar ik kan op die componenten geen garantie geven.

Als je eventueel vervangen onderdelen zelf wilt houden moet je dat vooraf aangeven.

Op de factuur vermeld ik de verrichte werkzaamheden en vervangen onderdelen. Op verzoek kan ik een fotoverslag vastleggen.

Geef geen onnodige accessoires mee met het apparaat. Ik ben niet verantwooordelijk voor het verlies of beschadigen van accesoires.

Ik verstuur apparaten enkel met aangetekende en verzekerde post. Bij zwaardere pakketten wordt er een bedrag van 9.50 euro extra gerekend om het pakket te laten ophalen.

Reparaties aan Oude Apparaten: Onvoorspelbaarheid en Kosten

Het herstellen van vintage synthesizers kan een complexe taak zijn vanwege de unieke aard van elk apparaat. Oude synthesizers kunnen variërende mate van slijtage, schade en onderhoudsbehoeften hebben. Hierdoor kan het lastig zijn om vooraf nauwkeurige schattingen te maken van arbeidstijd, kosten en benodigde onderdelen.

Kosten en Opvolgende Offertes

Klanten dienen er rekening mee te houden dat de kosten van een reparatie altijd hoger kunnen uitvallen dan oorspronkelijk geschat. Hoewel ik mij inzet om initiële schattingen zo nauwkeurig mogelijk te maken, kunnen er onvoorziene situaties ontstaan die extra werk of onverwachte problemen met zich meebrengen. In dergelijke gevallen zal ik opvolgende offertes verstrekken voor aanvullende reparaties of benodigde onderdelen. Zie je af van verder onderhoud zullen alleen de reeds gemaakte kosten gerekend worden.

Onvoorspelbaarheid van Oude Apparaten

Oude synthesizers kunnen onvoorspelbaar reageren op reparaties. Hoewel een eerste onderzoek inzicht geeft in zichtbare problemen, kunnen sommige onderliggende kwesties pas tijdens het reparatieproces zelf aan het licht komen. Ik zal je op de hoogte houden van eventuele nieuwe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de reparatie en de bijbehorende kosten.

Garantie

Ik geef een garantie van 90 dagen op de reparatie voor wat betreft de vervangen onderdelen. De garantie gaat in op de factuurdatum tenzij het apparaat eerder is opgehaald, in dat geval geldt de ophaal- of verzenddatum. Uitgezonderd zijn schoonmaakwerkzaamheden of reparaties aan apparaten met waterschade, overvoltage, bliksem of ander soort vochtschade en valschade. Ook DIY projecten die hersteld moeten worden vallen niet onder mijn garantie. Ook vervalt de garantie als je zelf of iemand anders heeft gewerkt aan het apparaat.

Mocht er onverhoopt binnen drie maanden (90 dagen) een probleem terugkeren zal er in overleg een nieuwe opgave opgesteld worden. Alle andere gebreken dan de reparatie worden beschouwd als een nieuw probleem en worden dienovereenkomstig in rekening gebracht.

Eerder vervangen onderdelen kunnen niet geretourneerd worden.

Bij eventuele verdere reparatie gaat de garantie opnieuw in.

Bij het gebruik van firmware kan ik geen garantie bieden op eventuele bugs of andere fouten in de firmware.

Je bent zelf verantwoordelijk voor een deugdelijke backup van eventuele data op het apparaat, zoals bijvoorbeeld presets of sequence data. Ik kan geen garantie bieden op het behoud van data op het apparaat. Je kunt daar uiteraard wel specifiek naar vragen als dat een belangrijk punt is. Voor het maken van eventuele backups van je data reken ik minimaal 25 euro exclusief BTW maar ik kan geen garanties geven op succesvol herstel van je data.

Afhandeling

Alle kosten vermeld op de factuur dien je te betalen voor of tijdens het ophalen van je apparaat. Ik kan geen apparaten meegeven voor de volledige betaling ontvangen is.

Op de factuur vind je alle betaalgegevens: je kunt gebruik maken van de betaallink in de mail, een betaalverzoek ontvangen of een bankoverschrijving doen. Je kunt ook pinnen wanneer je het apparaat komt ophalen. Je kunt bij Human Error niet contant betalen.

Om de kosten van pintransacties te dekken, breng ik een toeslag van 1,6% in rekening bij betaling met PIN.

Na het versturen van de factuur zal ik je gedurende een periode van maximaal 30 dagen, minimaal driemaal herinneren dat je het apparaat op kunt halen. Heb je het apparaat na 3 maanden nog niet opgehaald dan mag ik je apparaat verkopen of afvoeren om de openstaande kosten te kunnen dekken. Eventuele meerkosten die daaruit ontstaan worden doorberekend.

In overleg kan een langere termijn voor ophalen worden afgesproken, maar in die gevallen zal ik soms opslag en verzekeringskosten moeten rekenen.

Voor ieder apparaat dat niet tijdig wordt opgehaald reken ik vanaf 30 dagen na factuurdatum een dagelijkse vergoeding voor opslag en verzekering van ten minste 5 euro en maximaal 15 euro exclusief BTW. De betaaldatum van de factuur is hiervan niet op invloed.

Ik hanteer een betaaltermijn van 7 dagen op al mijn facturen, tenzij anders afgesproken.

Als je het apparaat door iemand anders wilt laten ophalen moet dat vooraf gecommuniceerd zijn. Er kan om legitimatie gevraagd worden.

Spoedreparaties

Indien gewenst kan gekeken worden of een spoedreparatie mogelijk is. In dat geval gelden de volgende aanvullende voorwaarden: Je apparaat krijgt per direct prioriteit en kan op de eerst volgende werkdag afgeleverd worden. De werkzaamheden worden per uur afgerekend en er wordt vooraf geen offerte opgesteld. Het start-tarief voor spoed bedraagt 160 euro. Afhankelijk van de levering van onderdelen is de periode van reparatie zo kort mogelijk. De minimale kosten voor een spoedonderzoek bedragen 160 euro. Ook vervalt de limiet van 1500 euro ex BTW mochten de werkzaamheden hoger uitvallen.

Klachten

Ik doe uiteraard mijn uiterste best om vakkundig en degelijk resultaat te leveren.

Ben ik je verwachtingen toch niet nagekomen zal ik mijn best doen om tot een passende oplossing te komen. Ik hoor dan ook graag je bevindingen zodat ik de kwaliteit verder kan verbeteren.

Eventuele klachten kun je richten aan:

Op alle geschillen is het Nederlands recht van toepassing.

Al je gegevens worden alleen door mijzelf gebruikt en niet gedeeld met derden.