HUMAN ERROR SYNTH REPAIR

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden bij reparatie, kit of mod en ontwerp van consumentenelektronica en professionele studio-apparatuur.

De meest recente versie van deze algemene voorwaarden vind je altijd hier. De algemene voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden, controleer dus altijd deze pagina.

Informatie over spoedreparatie

Je apparaat afgeven bij Human Error

Zorg ervoor dat je apparaat degelijk verpakt is, en in principe opgeborgen kan worden. Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele schade door het onjuist verpakken, zowel tijdens transport of opslag hier in de werkplaats. Ik reken ook meerkosten als ik het instrument klaar moet maken voor eventuele verzending, met een minimum van 37 euro, exclusief BTW, materiaalkosten en verzendkosten.

Als je apparaat met ondeugdelijke verpakkingsmaterialen binnenkomt kunnen er reinigingskosten in rekening gebracht worden.

Als je een instrument opstuurt, gebruik ik dezelfde verpakking om het eventueel terug te sturen, tenzij die onvoldoende bescherming biedt. In dat geval reken ik kosten voor het degelijk verpakken met een minimum van 37 euro, exclusief BTW, materiaalkosten en verzendkosten.

Stuur mij alleen apparaten in onderdelen als we dat vooraf besproken hebben.

Ik hanteer een minimale termijn van twee weken voor reparaties, per apparaat.

Heb je op het formulier geen serie-nummer ingevoerd kan ik niet garant staan voor verzekering van je apparatuur in het geval van schade door bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: brand of diefstal.

Probleemomschrijving en aanmeldformulier

Voor iedere reparatie vul je vooraf het formulier in dat je hebt ontvangen. Op het formulier vul je zo nauwkeurig mogelijk in welke problemen je ervaart, hoe je het kunt reproduceren en wat het eigenlijk zou moeten doen. Indien het probleem onduidelijk is zal ik daarover contact opnemen. Een reparatie kan pas van start als duidelijk is welk probleem verholpen moet worden.

Je ontvangt zelf een kopie van je aanmelding. Indien gewenst maak ik een offerte met de vermoede reparatie-duur en (indien mogelijk) bijkomende kosten.

Het minimale tarief voor een onderzoek bedraagt €57,-(per apparaat). Die kosten worden verrekend met de totaalprijs als een reparatie uitgevoerd wordt. Als reparatie niet mogelijk is zal ik dat toelichten, bijvoorbeeld wanneer iemand anders al onprofessioneel heeft gewerkt of als essentiële onderdelen (of firmware) niet meer beschikbaar zijn. Prijzen zijn excl. 21% belasting in de EU.

Tot een bedrag van 250 euro (ex BTW) werk ik verder zonder tegenbericht, tenzij vooraf anders afgesproken. Dat is exclusief eventuele, verzend, verpak en of administratiekosten. Als een reparatie mogelijk hoger uitvalt dan 250 euro (ex BTW) euro heb ik daarover eerst contact.

Als er noodzakelijke bijkomende kosten zijn om een reparatie te voltooien voer ik de werkzaamheden direct uit zonder tegenbericht met inachtneming van de totaalprijs van de reparatie en de waarde van het apparaat. Als de kosten aanzienlijk hoger uitvallen zal ik daarover eerst contact opnemen en hanteer ik een periode van 7 dagen voor jou om daarop te reageren.

Ik beperk me in mijn onderzoek strikt tot de problemen die je hebt omschreven op het formulier, tenzij anders afgesproken.

Het is niet mogelijk om op voorhand een inschatting te geven van de kosten zonder dat het apparaat onderzocht kan worden.

Ik bestel geen onderdelen voordat het apparaat in mijn werkplaats aanwezig is.

Als je besluit om (verdere) reparaties niet uit te laten voeren reken ik alleen de reeds gemaakte kosten. Exclusief BTW en eventuele verzend, verpak en administratiekosten.

Als je afziet van reparatie kun je besluiten om afstand te doen van het apparaat. De onderzoekskosten kunnen dan verminderd worden met 0% tot 100% afhankelijk van het apparaat. Overdracht van een instrument moet schriftelijk (email of anders) bevestigd worden.

Soms treden problemen pas op bij, of na de reparatie. In veel gevallen bij gemodde apparaten, maar soms ook vintage instrumenten en in zeldzame gevallen met moderne instrumenten. Eventueel herstelwerk wordt in overleg uitgevoerd, maar ik ben niet verantwoordelijk voor de geconstateerde problemen tenzij het door grove schuld of opzet door mij is ontstaan.

Als een reparatie langer duurt, bijvoorbeeld door slechte levering van componenten, zal ik daarover tijdig contact opnemen. Je kunt dan gewoon afzien van de reparatie met inachtneming van de reeds gemaakte kosten.

Ik maak enkel gebruik van originele en hoogwaardige componenten. Je kunt eventueel zelf componenten aanleveren (zoals van bijvoorbeeld eBay) maar ik kan op die componenten geen garantie geven.

Als je eventueel vervangen onderdelen zelf wilt houden moet je dat vooraf aangeven.

Op de factuur vermeld ik de verrichte werkzaamheden en vervangen onderdelen. Op verzoek kan ik een fotoverslag vastleggen.

Geef geen onnodige accessoires mee met het apparaat. Ik ben niet verantwooordelijk voor het verlies of beschadigen van accesoires.

Ik verstuur apparaten enkel met aangetekende en verzekerde post. Bij zwaardere instrumenten wordt er een bedrag van 8 euro extra gerekend om het pakket te laten ophalen.

Garantie

Ik geef een garantie van 3 maanden op de reparatie voor wat betreft de vervangen onderdelen. De garantie gaat in op maximaal zeven dagen na de factuurdatum tenzij het apparaat eerder is opgehaald, in dat geval geldt de ophaal- of verzenddatum. Uitgezonderd zijn schoonmaakwerkzaamheden of reparaties aan apparaten met waterschade, overvoltage, bliksem of ander soort vochtschade en valschade. Ook DIY projecten die hersteld moeten worden vallen niet onder mijn garantie. Ook vervalt de garantie als je zelf of iemand anders heeft gewerkt aan het apparaat.

Mocht er onverhoopt binnen drie maanden een probleem terugkeren zal er in overleg een nieuwe opgave opgesteld worden. Alle andere gebreken dan de reparatie worden beschouwd als een nieuw probleem en worden dienovereenkomstig in rekening gebracht.

Eerder vervangen onderdelen kunnen niet geretourneerd worden.

Bij eventuele verdere reparatie gaat de garantie opnieuw in.

Bij het gebruik van firmware kan ik geen garantie bieden op eventuele bugs of andere fouten in de firmware.

Je bent zelf verantwoordelijk voor een deugdelijke backup van eventuele data op het apparaat, zoals bijvoorbeeld presets of sequence data. Ik kan geen garantie bieden op het behoud van data op het apparaat. Je kunt daar uiteraard wel specifiek naar vragen als dat een belangrijk punt is. Voor het maken van eventuele backups van je data reken ik minimaal 25 euro exclusief BTW maar ik kan geen garanties geven op succesvol herstel van je data.

Afhandeling

Alle kosten vermeld op de factuur dien je te betalen voor of tijdens het ophalen van je apparaat. Ik kan geen apparaten meegeven voor de volledige betaling ontvangen is.

Op de factuur vind je alle betaalgegevens: je kunt gebruik maken van de betaallink in de mail, een betaalverzoek ontvangen of een bankoverschrijving doen. Je kunt ook pinnen wanneer je het apparaat komt ophalen. Je kunt bij Human Error niet contant betalen.

Na het versturen van de factuur zal ik je gedurende een periode van maximaal 30 dagen, minimaal driemaal herinneren dat je het apparaat op kunt halen. Heb je het apparaat na 3 maanden nog niet opgehaald dan mag ik je apparaat verkopen of afvoeren om de openstaande kosten te kunnen dekken. Eventuele meerkosten die daaruit ontstaan worden doorberekend.

In overleg kan een langere termijn voor ophalen worden afgesproken, maar in die gevallen zal ik soms opslag en verzekeringskosten moeten rekenen.

Voor ieder apparaat dat niet tijdig wordt opgehaald reken ik vanaf 30 dagen na factuurdatum een dagelijkse vergoeding voor opslag en verzekering van ten minste 5 euro en maximaal 15 euro exclusief BTW. De betaaldatum van de factuur is hiervan niet op invloed.

Ik hanteer een betaaltermijn van 7 dagen op al mijn facturen, tenzij anders afgesproken.

Als je het apparaat door iemand anders wilt laten ophalen moet dat vooraf gecommuniceerd zijn. Er kan om legitimatie gevraagd worden.

Spoedreparaties

Indien gewenst kan gekeken worden of een spoedreparatie mogelijk is. In dat geval gelden de volgende aanvullende voorwaarden: Je apparaat krijgt per direct prioriteit en kan op de eerst volgende werkdag afgeleverd worden. De werkzaamheden worden per uur afgerekend en er wordt vooraf geen offerte opgesteld. Het uurtarief voor spoed bedraagt 114 euro ex BTW en onderdelen. Afhankelijk van de levering van onderdelen is de periode van reparatie zo kort mogelijk. De minimale kosten voor een spoedonderzoek bedragen 114 euro ex BTW. Die kosten worden verrekend met de totaalkosten indien er reparatie mogelijk is. Ook vervalt de limiet van 171 euro ex BTW mochten de werkzaamheden hoger uitvallen.

Klachten

Ik doe uiteraard mijn uiterste best om vakkundig en degelijk resultaat te leveren.

Ben ik je verwachtingen toch niet nagekomen zal ik mijn best doen om tot een passende oplossing te komen. Ik hoor dan ook graag je bevindingen zodat ik de kwaliteit verder kan verbeteren.

Eventuele klachten kun je richten aan:

Op alle geschillen is het Nederlands recht van toepassing.

Al je gegevens worden alleen door mijzelf gebruikt en niet gedeeld met derden.